સુરેન્દ્રનગર સિંચાઈ સુવિધા વંચિત ૩૮ તાજેતરનું પાણી આપવા રૂ. ૩૪૮ રૂપિયાની યોજના મંજૂર

ગાંધીનગરઃ સેમિ ભૂપ કેન્દ્ર પટેલે સુરેન્દ્રનગર પાલિકા વઢવા-મુળી-સાયલાણ પાંચને સિંચાઈ …

Read more

2-વ્હીલર પર સવાર 21 વર્ષીય મહિલા વિદ્યાર્થીનું ઝડપી કારે તેના વાહનને ટક્કર મારતાં તેનું મોત થયું હતું

સ્પીડમાં આવતી કારે તેના વાહનને ટક્કર મારતાં ટુ-વ્હીલર પર સવાર …

Read more

હોળી-ધુષ્ટિ તહેવારમાં એસટી બસની હથિયારો વધારાની ટ્રિપ પાવર કરવનું આગળ વધવું

ગાંધીનગરઃ રાજ્યના પંચમહાલ, દાહોદ, ઝલોદ, ગોધરા, સંતરામપુર, છોટાઉદેપુર વગેરે જિલ્લાઓ …

Read more