ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ દરિયાઈ શોધ અને બચાવ કવાયતનું આયોજન કરે છે

અમદાવાદ: મુખ્યમથક, નંબર 1 કોસ્ટ ગાર્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ (દક્ષિણ ગુજરાત, દમણ અને દીવ) એ પ્રાદેશિક કક્ષાનો દરિયાઈ શોધ અને બચાવ સેમિનાર/વર્કશોપ 19 માર્ચ 2024 ના રોજ દરિયાઈ કવાયતનું આયોજન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય સ્થાપિત પ્રક્રિયા અને નીતિઓને પુનઃપ્રમાણિત કરવાનો હતો. તમામ મેરીટાઇમ હિસ્સેદારો દ્વારા મેરીટાઇમ SAR ને પ્રતિસાદ આપવા માટે અને રિસોર્સ એજન્સીઓની તૈયારી અને એકીકરણ, સાધનો, સંચાર પ્રક્રિયાઓ અને મેરીટાઇમ SAR ની તાલીમ પર અસરકારકતા તપાસો.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, સ્પેસ એપ્લીકેશન સેન્ટર (ઇસરો), જીએમબી, ખાનગી બંદરો, વીટીએસ કચ્છના વિવિધ હિતધારકો અને મત્સ્યોદ્યોગના અધિકારીઓ દ્વારા આ પ્રસંગને નિહાળવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Comment