ભરત પંડ્યાએ દક્ષિણ ગુજરાતની ચાર લોકસભા બેઠકો માટે ક્લસ્ટર પ્રભારીની નિમણૂક કરી

ગાંધીનગર: શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ લોકસભા 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા પૂર્વ ધારાસભ્ય ભરત પંડ્યાને ચાર લોકસભા બેઠકો માટે ક્લસ્ટર ઈન્ચાર્જ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

પંડ્યા દક્ષિણ ગુજરાતની વલસાડ, નવસારી, બારડોલી અને સુરત લોકસભા બેઠકો માટે ક્લસ્ટર ઈન્ચાર્જ તરીકે જવાબદાર રહેશે, એમ પાર્ટી દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી એક નોંધમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

આ ક્લસ્ટરમાં લોકસભાની બે બેઠકો, વલસાડ અને બારડોલી અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ઉમેદવારો માટે અનામત છે.

Leave a Comment