ગુજરાતી કવિતા અને ગજલ/Gujarati Kavita Gazal

ગુજરાતી યાદગાર કવિતા સંગ્રહ

સોનેરી એક સાંજની આ વાત લાવી છું. સોનેરી એક સાંજની આ વાત લાવી છું.તારા મઢેલી રાત સમી આશ લાવી છું.સૂરો નથી, કે સાજ ને સરગમ નથી છતાં,ઝુલે હવા લળી લળી એ રાગ લાવી છું.હો પાનખર બધે, ને છો સૂકી હવા વને,ફરફરતું એક લીલું લીલું પાન લાવી છું.પુષ્પો છે શબ્દ કેરા ને પાંખડી છે પ્રેમની,સાથે અહીં … Read more

ABCD In Gujarati – Gujarati Alphabet | English Alphabet In Gujarati

ABCD In Gujarati

અહી અમે આપની સાથે ગુજરાતી માં એબીસીડી (ABCD in Gujarati) આપી છે. ABCD સાથે ગુજરાતી વર્ણમાલા નું પણ ઇંગ્લિશ માં ભાષાંતર આપવામાં આવ્યું છે. English Alphabet in Gujarati ABCD ABCD in Gujarati A એ B બી C સી D ડી E ઇ F એફ G જી H એચ I આઇ J જે K કે L … Read more

Gujarati Barakhadi – ગુજરાતી બારાખડી With English (Chart + Photo + PDF)

ગુજરાતી બારાખડી

ગુજરાતી બારખડી ગુજરાતી ભાષા ને શીખવા માટે ઉપરાંત ઇંગ્લિશ ભાષા ને પણ શીખવામાં ખુબજ મદદરૂપ બને છે. આ શીખ્યા વગર તમે કદાચ ગુજરાતી બોલી તો શકશો, પણ લખવામાં તમને ખુબ મુશ્કેલી પડશે. કોઈ પણ ભાષાના આલ્ફાબેટ સીખવાથી તમે કોઈ પણ સંદેશા વ્યવહાર અને વાતચીત સરળતા થી કરી શકો છો. સામાન્ય ભાષામાં કહીયે તો આ એક પાયા નું જ્ઞાન છે, જે તમામ બાળકો માટે ખુબ જરૂરી છે. ગુજરાતી બારખડી ને ગુજરાતી બારાક્ષરી ના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એક અક્ષર ના જુદા જુદા બાર સ્વરૂપો બને છે આથી તેને ગુજરાતી બારાક્ષરી તરીકે પણ ઓળખાય છે.