બનાવતા. ૧૮મી માર્ચથી ૯૦ દિવસ સુધી તુવેર, ચણા, રાયડાની ટેટા ભાવે ખરીદી

ગાંધીનગરઃ તમારા પ્રિયે શ્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું કે,વડા પ્રધાન શ્રી ચૂંટણીભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસને પોષણક્ષમ ભાવો મળીને એ માટે બહુવિધ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. ખેડૂતના ઉદ્ધારિત પાકની ટેકનોભાવે ખરીદવાની પ્રક્રિયા પણ સમયસર કરવામાં આવે છે. મોટા ભાગ માટે કારણ તુવેર, ચણા રાયડાની આગામી તા. ૧૮મી માર્ચથી ટેકાના ભાવે ખરીદી થશે, જે આગામી ૯૦ દિવસ એટલે કે ૧૫મી જૂન સુધી ચાલુ રહેશે.જેનો લાભ ૩.૨૦ લાખ ખેડૂતોને થશે.

સરકાર શ્રી પટેલે ઉમેર્યું કે, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ ટેકને ખરીદી માટે સંપૂર્ણ ખાતરી આપી છે. ગુજરાતના ખેડૂતો. ટેકટોંગા ભાવે રૂ. ૧૭૩૪ રૂપિયાની કિંમતની ૨,૪૫,૭૧૦ મે. ટન તુવેરની ખરીદી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રૂ. ૧૭૬૫ રૂપિયાની કિંમતના ૩,૨૪,૫૩૦ મે. ટન ચણા અને રૂ. ૮૫૩ રૂપિયાની કિંમતના ૧,૫૦, ૯૦૫ મે. ટન જેવી રાયડાની ખરીદીની સમજણ આપવામાં આવી છે.

શ્રી પટેલે ઉમેર્યું કે, રાજ્યમાં કુલ વિસ્તારો અને ઉત્પાદનને ધ્યાને તુવેર પાકની ખરીદી માટે ૧૪૦ કેન્દ્રો, ચણાની ખરીદી માટે ૧૮૭ કેન્દ્રો અને રાયડાની ખરીદી માટે ૧૧૦ ખરીદી કેન્દ્રો સાથે રાજ્યભરમાં કુલ ૪૩૭ કેન્દ્રો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા પુનઃપ્રાપ્તિ ઉમેરવાની તુવેર, ચણા અને રાયડા ખરીદવામાં આવશે અને સરકાર દ્વારા તમામ આગોતરૂ કંપની હાથ ધરાઈ છે, તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

લોકો શ્રીએ વધુ વિગતવાર જણાવ્યું કે, ટેકટોના ભાવ ખરીદવા માટે રાજ્યના વિમાનોથી નાફેડના ઈ-સમૃદ્ધિ પોર્ટલ પર નોંધણી વ્યવસ્થા છે. આ ખેડૂતો માટે ભારત સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા ટેક ભાવે ખરીદો. ભારત સરકાર દ્વારા તુવેર માટે રૂ. ૭૦૦૦ પ્રતિ ક્વિ. (રૂ. ૧૪૦૦ પ્રતિ મણ), ચણા માટે રૂ. ૫૪૪૦ પ્રતિ ક્વિ. (રૂ. ૧૦૮૮ પ્રતિ મણ) અને રાયડા માટે રૂ. ૫૬૫૦ પ્રતિ ક્વિ. (રૂ. ૧૧૩૦ પ્રતિ મણ) ટેકાનો ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે.

Leave a Comment