અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ: જૂની હાઇકોર્ટ મેટ્રો સ્ટેશનથી ઇન્કમેક્સ સ્વિક સુપર માર્કેટ સુધી પ્રતિબંધ/ડાયવર્ઝન

અમદાવાદ: અમદાવાદ અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ વિશે જૂની હાઈકોર્ટ મેટ્રો …

Read more

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા ઉર્સ માટે મુંબઈ-અજમેર, વલસાડ-અજમેર સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવશે

વલસાડ: અજમેર ખાતેના વાર્ષિક ઉર્સ ઉત્સવ માટે મુસાફરોના વધારાના ધસારાને …

Read more