1994માં ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા મોઢ ઘાંચી અને તેલી જાતિઓને OBC યાદીમાં ઉમેરવામાં આવી હતી.

ગાંધીનગર: મુખ્ય વિપક્ષી કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આજે ​​કહ્યું છે કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે તેલી જાતિમાં જન્મ લીધો હતો તેને ભાજપ (સરકાર) દ્વારા અન્ય પછાત વર્ગ (ઓબીસી) ની યાદીમાં ઉમેરવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસે વર્ષ 2014ની લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા પણ આ દાવો કર્યો હતો. ભાજપના દિવંગત નેતા અરુણ જેટલીએ મે 2014માં તેમના બ્લોગ પોસ્ટમાં તથ્યો સાથે આ દાવાને રદિયો આપ્યો હતો. ગુજરાત સરકારે પણ મે 2014માં કોંગ્રેસ પક્ષના દાવાને નકારી કાઢ્યો હતો અને વર્ષ 1994ના ઠરાવનો દસ્તાવેજ શેર કર્યો હતો જેમાં તેલી અને મોઢ ચંચી જાતિઓ ઉમેરવામાં આવી હતી. OBC યાદીમાં. નોંધનીય છે કે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી મોઢ ઘાંચી જાતિના છે.

ત્યારપછી ગુજરાતના કોંગ્રેસી મુખ્યમંત્રી છબીલદાસ મહેતા સરકારે જુલાઈ 1994માં 36 પછાત જાતિઓને OBC યાદીમાં ઉમેરી. ગુજરાત સરકારના સમાજ કલ્યાણ વિભાગે તેના ઠરાવ નંબર SaSHAP./1994/1411/A દ્વારા 25 જુલાઈ 1994ના રોજ મોઢ ઘાંચી જાતિનો ઉમેરો કર્યો. OBC યાદીમાં. 1999-2000ના સમયગાળામાં નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બન્યા તે પહેલા ભારત સરકારે પાછળથી મોઢ ઘાંચી જાતિને OBCમાં સામેલ કરી હતી.

Leave a Comment