માત્ર પૂર્વે 6.89 લાખનો ઉમેરો; બરાબર 4,94,49,469 કુલ મતદાર

સરકાર: પાંચની સુચનાનુસાર અને મુખ્ય નિર્વાણ અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્યભરમાં તા.27 ઑક્ટોબરથી તા.09 ડિસેમ્બર, 2023 સુધી તત્પર્યાદીની ખાસ કરીને સંપાદન સુધારણા કાર્યક્રમ-2024નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તા.27 ઑક્ટોબર, 2023ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા અને મુસદ્દાદારની યાદીમાં 2,51,54,900 પુરૂષ, 2,36,03,382 સત્ય અને 1,427 ત્રીજી લીંગના કુલ 4,87,59,709 વિજેતા નોંધાયા હતા. તા.05 જાન્યુઆરી-2024ના રોજ આખારીની આપદાર યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. જે કૃતિ 2,54,69,723 પુરૂષ, 2,39,78,243 સારી રીતે 1,503 ત્રીજી લિંગના મળ્યા 4,94,49,469 કુલ વીર નોંધી છે.

મતદાર યાદી સુધારણા કાર્યક્રમ દરમિયાન સમગ્ર સિસ્ટમ દ્વારા તમારી સંનિષ્ઠા કરવામાં આવી રહી છે, જેથી આખરી મતદાર યાદીમાં તા.01 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ મતદાર તરીકે સભ્યતા ભાગ 3,14,735 પુરૂષ, 3,74,971 લાખ લાખ 54 ત્રીજી જીતના કુલ 6,8,9760 ઉમેરો આવ્યો છે. તત્વદારીદી ખાસ કરીને સંપાદિત સુધારણા કાર્યક્રમ-24ની અવસાન પોલીસને 1,53,958 અધિકારના નામની કમી આપવામાં આવી છે. જ્યારે 4,60,153 મતદારની વિગતોમાં સુધારા કરવામાં આવ્યા છે.

અત્રે યાદીમાં બંધારણ છે કે, હજુ પણ ઉમેદવારો નાગરિકો નામ દાખલ કરવા, અપગ્રેડ કરવા કે કમી માટે અધિકાર પંચની મોબાઇલ એપ્લિકેશન મતદાર હેલ્પલાઇન એપ અને વેબસાઇટ http://votere.ci.gov.in/ ઉપર ઑનલાઈન પણ જુઅર ફોર્મ જો તમે નામ પણ આપી શકો.

હાલની મતદારીદીની સુધારણા પહેલાના EPIC (મતદાર ઓળખપત્ર)ની સત્તાની સત્તાની સ્થિતિ રાજ્યમાં ચાલી રહી છે જ્યારે સુધારણાનો કાર્યક્રમ પૂરો થયો છે જે EPIC મતદારને ફેબ્રુઆરી માસના અંતમાં ગોઠવણ કરે છે. તમામ EPIC પોસ્ટ ઑફમૂ દ્વારા આપનાર વિના મૂલ્યે આપનારને ચૂકવણી કરવામાં આવશે.

મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી શ્રીમતી પી. ભારતે મતદાર યાદીને અદ્યતન અને ક્ષતિરહિતદાન આપના તમામ નાગરિકો, યુવા મતનાર રાજ્યના સભ્યો પક્ષો દ્વારા નિમવામાં બુથ લેવલ એજન્ટ્સનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. આ સાથે જ સુધારણાને સફળ બનાવનાર કાર્યકર્તા બુથ લેવલ ઑફિસર્સ પ્રોગ્રામ માટે સમગ્ર સમગ્ર સિસ્ટમ માટે નોંધણી યાદી સત્તાના અધિકાર પણ તમામ સમાચારોને બિરદાવ્યા હતા.

પોસ્ટ ચૂંટણી પૂર્વે 6.89 લાખનો ઉમેરો; 4,94,49,469 કુલ મતદાર પ્રથમ દેશગુજરાત પર દેખાયા.

Leave a Comment