ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી હળવા વરસાદની શક્યતા છે

ગાંધીનગર: આજે વહેલી સવારે આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને નવસારીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ કમોસમી વરસાદ થયો હતો. ભારતીય હવામાન વિભાગની તાજેતરની આગાહી મુજબ, રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં આવતીકાલે સવારે 8:30 વાગ્યા સુધી એટલે કે 11મી જાન્યુઆરી સુધી વરસાદ પડી શકે છે.

છબી

Leave a Comment