પાલનપુરમાં જાહેર માર્ગ પર નમાજ અદા કરનાર ટ્રક ચાલકની ધરપકડ

Leave a Comment