કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના રૂ.૧૨,૦૦૦/- માટે જરૂરી પુરાવા

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 (Kuvarbai Nu Mameru Yojana In Gujarati) ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ એક સરકારી યોજના છે. જે અંતર્ગત ગુજરાત માં રહેલી દીકરીના લગ્ન સમયે આર્થિક મદદ કરે છે.