સુરત – દુબઈ એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ ફ્લાઈટનો સમય 31મી માર્ચ પછી બદલાશે; ઈન્ડિગો ફ્લાઇટ 24 ફેબ્રુઆરીથી

સુરત: 31મી માર્ચ પછી અમલમાં આવનાર ઉનાળાના સમયપત્રકમાં, એર ઈન્ડિયા એક્સપ્રેસ સુરત-દુબઈ ફ્લાઈટને એકસમાન સમય પર ઓપરેટ કરશે. હાલમાં આ ફ્લાઇટ અલગ-અલગ દિવસોમાં અલગ-અલગ સમયે ચાલે છે.

31મી માર્ચ પછી, સુરત અને દુબઈ વચ્ચેની આ ફ્લાઇટ અઠવાડિયામાં ચાર દિવસ – મંગળવાર, ગુરુવાર, શનિવાર અને રવિવાર સાંજે 6.15 કલાકે ઓપરેટ થશે. તે સાંજે 7.55 કલાકે દુબઈ ઉતરશે.

આ ફ્લાઈટ દુબઈથી રાત્રે 8.55 વાગ્યે ઉપડશે અને 1.30 વાગ્યે સુરત પહોંચશે.

દરમિયાન, 24 ફેબ્રુઆરીથી દુબઈની બીજી ફ્લાઈટ શરૂ થવા જઈ રહી છે. તે શુક્રવાર અને રવિવાર સિવાયના તમામ દિવસો કાર્યરત રહેશે.

Leave a Comment