સુમુલના ટૂંક સમયમાં વાર્ષિક 12 કરોડ આઈસ્ક્રીમ કોનનું ઉત્પાદન કરવા માટેના પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે

સુરતઃ નવી પારડી સ્થિત સુમુલ ડેરીનો આઈસ્ક્રીમ બનાવવાનો પ્લાન્ટ દૈનિક 3.50 લાખ આઈસ્ક્રીમ કોનનું ઉત્પાદન કરશે. રૂ. 28 કરોડના નિર્માણાધીન પ્લાન્ટ 15 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં કામગીરી માટે તૈયાર થઈ જશે.

પ્લાન્ટમાં વાર્ષિક 12 કરોડ આઈસ્ક્રીમ કોનનું ઉત્પાદન કરવાની ક્ષમતા છે, જેમાંથી 7 કરોડ શંકુનો ઉપયોગ સુમુલ ડેરી દ્વારા કરવામાં આવશે, જ્યારે 5 કરોડ શંકુ ફેડરેશન દ્વારા અન્ય ડેરીઓને વેચવામાં આવશે. આ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન ફેબ્રુઆરીના ઉત્તરાર્ધમાં અથવા માર્ચની શરૂઆતમાં કોઈપણ સમયે થવા જઈ રહ્યું છે.

Leave a Comment