ગુજરાતમાં ઓખા-બેટ દ્વારકા દરિયાઈ પુલની કેટલીક આંખ આકર્ષક સુવિધાઓ હવે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે

ઓખા: ઓખા અને બેટ દ્વારકાને જોડતો પ્રતિકાત્મક દરિયાઈ પુલ 22મી ફેબ્રુઆરીના રોજ ઉદ્ઘાટન માટે તૈયાર છે. આ બ્રિજની કેટલીક આંખને મોહક સુવિધાઓ નોંધવા માટે રસપ્રદ છે.

બ્રિજમાં દર 10 મીટરના અંતરે 2 બાય 3 મીટરની સ્ટોન પેનલ છે. આ પથ્થરો પર હિન્દી, અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષાઓમાં ગીતા શ્લોક, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર સ્તોત્રમ અને શ્રી કૃષ્ણ વિશેની અન્ય ધાર્મિક રેખાઓ કોતરવામાં આવી છે. આ પુલ પર રંગબેરંગી મોરના પીંછા કોતરેલા છે. આ પીછાઓ લાઇટિંગ સાથે અંધારામાં પણ દેખાશે. પુલ પર ઘણી બધી સુશોભિત લાઇટિંગ છે. આ 2.3 કિમી લાંબા દરિયાઈ પુલ પર કેબલ, પાયલોન લાઇટિંગ અને શ્રી કૃષ્ણની 3ડી હોલોગ્રાફિક ઇમેજ અને સંબંધિત છબીઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે ગુજરાતમાં પ્રથમ અને ભારતમાં તેના પ્રકારનો પ્રથમ છે.

પુલ ઊર્જા કાર્યક્ષમ માળખું છે. 1 મેગાવોટ પાવર ઉત્પન્ન કરવા માટે બ્રિજના વોકવેની ઉપર સોલાર પેનલ્સ છે. તેનો ઉપયોગ બ્રિજ પર લાઇટિંગની જરૂરિયાત માટે કરવામાં આવશે. સરપ્લસ પાવર પાવર ગ્રીડને સપ્લાય કરવામાં આવશે.

Leave a Comment