ઉર્જા ક્ષેત્રે રાજ્યની કુશળતા વિશે જાણવા માટે રાજસ્થાનનું પ્રતિનિધિમંડળ ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે

ગાંધીનગર: રાજસ્થાનના અધિકારીઓ અને નિષ્ણાતોનું એક પ્રતિનિધિમંડળ ટૂંક સમયમાં જ ગુજરાતની મુલાકાતે આવશે અને ઊર્જા ક્ષેત્રે રાજ્યની નિપુણતાની જાણકારી મેળવશે. રાજસ્થાનના ઉર્જા રાજ્ય મંત્રી હિરલાલ નાગરે શુક્રવારે આની જાહેરાત કરી હતી.

નાગરે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે ટીમનું પ્રાથમિક ધ્યાન રાજસ્થાનમાં સમાન વ્યૂહરચનાઓ અમલમાં મૂકવાની શક્યતાઓ શોધવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ઊર્જા ક્ષેત્રમાં રોકાણ અને ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપતી ગુજરાત સરકારની નીતિઓનો અભ્યાસ કરવાનું રહેશે.

Leave a Comment