રેલ્વેએ ગુજરાતમાંથી બાંદ્રા-બાડમેર રૂટ પર બે નવી સાપ્તાહિક ટ્રેનોની જાહેરાત કરી છે

અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલવેએ મંગળવારે બાંદ્રા અને બાડમેર વચ્ચે બે સાપ્તાહિક ટ્રેનોની જાહેરાત કરી હતી, જે ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે.

પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી સુમિત ઠાકુરે જારી કરેલી પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, બાંદ્રા ટર્મિનસ અને બાડમેર વચ્ચે હમસફર સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસની 02 જોડી રજૂ કરવામાં આવી છે, અને તેમની વિગતો નીચે મુજબ છે:

1.ટ્રેન નંબર 12997 / 12998 બાંદ્રા ટર્મિનસ – બાડમેર હમસફર સાપ્તાહિક સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ

ટ્રેન નંબર 12997 બાંદ્રા ટર્મિનસ – બાડમેર હમસફર સાપ્તાહિક સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ બાંદ્રા ટર્મિનસથી દર બુધવારે 23.55 કલાકે ઉપડશે. અને બીજા દિવસે 17.55 કલાકે બાડમેર પહોંચશે. આ ટ્રેન 3 થી દોડશેrd જાન્યુઆરી, 2024. એ જ રીતે, ટ્રેન નંબર 12998 બાડમેર – બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ દર ગુરુવારે બાડમેરથી 22.50 કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 15.50 કલાકે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. આ ટ્રેન 4 થી દોડશેમી જાન્યુઆરી, 2024.

આ ટ્રેન માર્ગમાં બોરીવલી, વાપી, વલસાડ, સુરત, અંકલેશ્વર, વડોદરા, આણંદ, નડિયાદ, અમદાવાદ, મહેસાણા, પાટણ, ભીલડી, રાનીવારા, મારવાડ ભીનમાલ, મોડરણ, જાલોર, મોકલસર, સમદરી, બલોત્રા અને બાયતુ સ્ટેશન પર બંને દિશામાં ઉભી રહેશે. .

આ ટ્રેનમાં એસી 3 – ટાયર અને સ્લીપર ક્લાસ કોચનો સમાવેશ થાય છે.

2.ટ્રેન નંબર 19009 / 19010 બાંદ્રા ટર્મિનસ – બાડમેર હમસફર સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ

ટ્રેન નંબર 19009 બાંદ્રા ટર્મિનસ – બાડમેર હમસફર સાપ્તાહિક એક્સપ્રેસ દર શુક્રવારે બાંદ્રા ટર્મિનસથી 19.25 કલાકે ઉપડશે. અને બીજા દિવસે 13.30 કલાકે બાડમેર પહોંચશે. આ ટ્રેન 5 થી દોડશેમી જાન્યુઆરી, 2024. એ જ રીતે, ટ્રેન નંબર 19010 બાડમેર – બાંદ્રા ટર્મિનસ એક્સપ્રેસ દર શનિવારે બાડમેરથી 21.30 કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 15.50 કલાકે બાંદ્રા ટર્મિનસ પહોંચશે. આ ટ્રેન 6 થી દોડશેમી જાન્યુઆરી, 2024.

આ ટ્રેન માર્ગમાં બોરીવલી, વાપી, વલસાડ, સુરત, અંકલેશ્વર, વડોદરા, આણંદ, નડિયાદ, અમદાવાદ, મહેસાણા, પાટણ, ભીલડી, રાનીવારા, મારવાડ ભીનમાલ, મોડરણ, જાલોર, મોકલસર, સમદરી, બલોત્રા અને બાયતુ સ્ટેશન પર બંને દિશામાં ઉભી રહેશે. .

આ ટ્રેનમાં એસી 3 – ટાયર અને સ્લીપર ક્લાસ કોચનો સમાવેશ થાય છે.

ટ્રેન નંબર 12997 અને 19009 માટે બુકિંગ 3 થી ખુલશેrd જાન્યુઆરી, 2024 તમામ PRS કાઉન્ટરો અને IRCTC વેબસાઇટ પર. હોલ્ટના સમય અને કમ્પોઝિશન સંબંધિત વિગતવાર માહિતી માટે, મુસાફરો કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in ની મુલાકાત લઈ શકે છે.

Leave a Comment