રેલ્વેએ 26 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતમાંથી પસાર થતી ચાર વિશેષ ટ્રેનોની જાહેરાત કરી છે

નવી દિલ્હી: રેલ્વે મંત્રાલયે આજે જાહેરાત કરી છે કે શુક્રવાર, 26મી જાન્યુઆરીએ ચાર વિશેષ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવશે. આ નિર્ણયનો હેતુ મુસાફરોના ધસારાને સરળ બનાવવાનો છે, કારણ કે શુક્રવાર લોકો માટે લાંબો સપ્તાહાંત લાવશે.

આ ટ્રેનોની વિગતો નીચે મુજબ છે.

1. ટ્રેન નંબર 09035 બાંદ્રા ટર્મિનસ-આબુ રોડ સ્પેશિયલ ટ્રેન બાંદ્રા ટર્મિનસથી 21:45 કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 09:30 કલાકે આબુ રોડ પહોંચશે.

2. ટ્રેન નંબર 09037 વલસાડ-રાણીવાડા સ્પેશિયલ ટ્રેન વલસાડથી 19:55 કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 05:30 કલાકે રાણીવાડા પહોંચશે.

3. ટ્રેન નંબર 09015 ઉધના-માવલી ​​સ્પેશિયલ ટ્રેન ઉધનાથી 14:00 કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 03:30 કલાકે માવલી ​​પહોંચશે.

4. ટ્રેન નંબર 09019 ઉધના-બાલોત્રા સ્પેશિયલ ટ્રેન ઉધનાથી 14:00 કલાકે ઉપડશે અને બીજા દિવસે 06:00 કલાકે બાલોત્રા પહોંચશે.

Leave a Comment