અનુસુચિત જનજાતિના વિધાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ માટે લોન

Videsh Abhyas Loan Sahay For Scheduled Tribes

યોજનાનો ઉદ્દેશ: અનુસૂચિત જનજાતિના વિધાર્થીઓને વિદેશમાં વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમો/તાલીમ માટે હળવા …

Read more

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના રૂ.૧૨,૦૦૦/- માટે જરૂરી પુરાવા

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના

કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના 2023 (Kuvarbai Nu Mameru Yojana In Gujarati) ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ એક સરકારી યોજના છે. જે અંતર્ગત ગુજરાત માં રહેલી દીકરીના લગ્ન સમયે આર્થિક મદદ કરે છે.

ડોક્ટરનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે લોન / સહાય મેળવવા માટે

મેડિકલ-ગ્રેજ્યુએટ-ડોકટરો-માટે-લોનસહાય-યોજના

સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના, વિચરતી-વિમુક્ત જાતિના તબીબી સ્નાતકોને ડૉકટરનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે મદદ કરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.

કોમર્શીયલ પાયલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન

કોમર્શીયલ પાયલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન સહાય યોજના 2023 | Commercial Pilot Talim Loan Sahay Yojana – મિત્રો કોમર્શીયલ પાયલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન સહાય યોજના શું છે?, આ કોમર્શીયલ પાયલોટ તાલીમ લાઇસન્સ માટે લોન સહાય યોજનનો લાભ કોને મળશે?,