પાટણમાં ડિસ્ટર્બ્ડ એરિયા એક્ટ લાગુ કરવાની સ્થાનિકોની માંગ

પાટણ: પાટણમાં ડિસ્ટર્બ્ડ એરિયા એક્ટના અમલ માટે સગોતા શેરીના રહેવાસીઓએ આજે ​​પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

રહેવાસીઓની માંગ છે કે લઘુમતી સમુદાયના સભ્યોને મકાનોના વેચાણને રોકવા માટે આ વિસ્તારમાં ડિસ્ટર્બ્ડ એરિયા એક્ટ લાગુ કરવામાં આવે. સ્થાનિકોએ એક વર્ષ પહેલા પણ આ માંગણી કરી હતી.

Leave a Comment