બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પર ઇલેક્ટ્રિકલ કામો માટે LOA જારી કરવામાં આવ્યો

અમદાવાદ: મુંબઈ અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના કામમાં એક મોટા વિકાસમાં, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ (L&T) અને સોજીટ્ઝ કોર્પના બનેલા કન્સોર્ટિયમને EW-1 પેકેજ હેઠળ ઇલેક્ટ્રિકલ કાર્ય માટે સ્વીકૃતિ પત્ર (LOA) જારી કરવામાં આવ્યો છે. .

રેલ્વે મંત્રાલયે સોમવારે માહિતી જાહેર કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “MAHSR #BulletTrain પ્રોજેક્ટમાં વીજળી-ઝડપી પ્રગતિ માટે સજ્જ છે! EW-1 પેકેજ હેઠળ વિદ્યુત કાર્યો માટે જારી કરાયેલ LOA, 320 કિમી/કલાકની ઝડપી ગતિ માટે માર્ગ મોકળો કરે છે.”

સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, મેસર્સ સોજીટ્ઝ અને એલએન્ડટી કન્સોર્ટિયમને EW-1 પેકેજ હેઠળ ઇલેક્ટ્રિકલ કામો હાથ ધરવા માટે સ્વીકૃતિનો પત્ર જારી કરવામાં આવ્યો છે.

Leave a Comment