ચિત્રોમાં: ગાંધીનગર 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 પહેલા ઝળકે છે

ગાંધીનગર: વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની શરૂઆત બુધવાર, 10મી જાન્યુઆરીના રોજ થવા જઈ રહી છે, આ કાર્યક્રમની 10મી આવૃત્તિના ઉપસ્થિતોને આવકારવા માટે રાજ્યની રાજધાની રંગબેરંગી રોશનીથી સજ્જ થઈ ગઈ છે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ પોસ્ટ જુઓ

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ પોસ્ટ જુઓ

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ પોસ્ટ જુઓ

Leave a Comment