હોટેલ ગ્રાન્ડ મર્ક્યોર અને ગિફ્ટ સિટી ક્લબને દારૂ પીરસવા માટે FL3 લાયસન્સ મંજૂરી મળી: તપન રે

ગાંધીનગર: હોટેલ ગ્રાન્ડ મર્ક્યોર અને ગિફ્ટ સિટી ક્લબ નામની બે સંસ્થાઓને “વાઇન એન્ડ ડાઇન” સુવિધા એટલે કે, FL3 લાયસન્સ માટે મંજૂરી મળી છે, જે તેમને ગુજરાત ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ ટેક-સિટી (ગિફ્ટ સિટી)માં દારૂ પીરસવાની મંજૂરી આપશે. ગુજરાત સરકારે ડિસેમ્બર 2024 માં તેની દારૂ પ્રતિબંધ નીતિ હળવી કરી, રાજ્યની રાજધાનીના GIFT સિટી વિસ્તારમાં દારૂના વપરાશને મંજૂરી આપી.

ગિફ્ટ સિટીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તપન રેએ આજે ​​એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જાહેરાત કરી હતી કે “બે અરજીઓ મળી હતી, એક ફાઇવ-સ્ટાર હોટેલ ગ્રાન્ડ મર્ક્યોર અને ગિફ્ટ સિટી ક્લબ તરફથી, અને બંને અરજીઓને સમિતિ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી છે.”

ગિફ્ટ ફેસિલિટેશન કમિટીએ અરજીઓને સમર્થન આપ્યું છે. એકવાર આ સંસ્થાઓ લાયસન્સ મેળવે પછી, તેઓને માત્ર માન્ય વાઇન અને જમવાની સુવિધા વિસ્તારમાં વપરાશ માટે દારૂ પીરસવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે. દારૂ ફક્ત લિકર એક્સેસ પરમિટ ધારકો અથવા અસ્થાયી પરમિટ ધારકોને જ પીરસવામાં આવશે.

Leave a Comment