ગુજરાત સરકાર ‘ગુજરાત ખરીદી નીતિ-૨૦૨૪’ જાહેર કરી

ગાંધીનગરઃ આત્મનિર્ભર ભારત અને મેકવાન ઇન અગ્રણી ગુજરાતને વધુ વેતન સરકાર આજે ‘ગુજરાત ખરીદો પોલીસ-૨૦૨૪’ જાહેર કરી શકે છે.

નવીનીસી રાજ્યના તમામ ક્ષેત્રો, એચઓડી, જિલ્લા વિભાગો, સત્તાવાળાઓ, ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ મીડિયા/બોર્ડ્સ/નિગમો/સાયકોટીઓ દ્વારા વસ્તુ અને સેવાના પ્રોક્યુરને વિલ્યુઓ. વર્તમાન રાજ્યમાં રાજ્ય ખરીદી નીતિ-૨૦૧૬ લાગુ કરવામાં આવે છે.

નવીનીકસી લિંક અને સપ્લાયરોને ટેન્ડર ફી અર્ને મની ડિપોઝિટ (EMD)માંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે.

નવી રીતસી હેઠળ ટેન્ડર વિના ખરીદી માટે રાજ્ય સુરક્ષા નિયંત્રણ મર્યાદા નક્કી કરી શકાય છે, જેમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેન્ડર વિના રૂ. ૧૫ લાખ સુધીની ખરીદી, સરકારી નાગરિક બેંક અથવા જાહેર ક્ષેત્રના એકમો (પીએસયુ) સામે રૂ. ૧૫ લાખ સુધી ટેન્ડર વિના ખરીદી, સરકાર માન્ય જાહેર રૂ. ૫ લાખ સુધીની ટેન્ડર વિના ખરીદી તેમજ સ્ટાર્ટઅપ્સ જણાવે છે રૂ. ૧૫ લાખ સુધી ટેન્ડર વિના ખરીદી કરવાની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. વધુમાં, સ્ટાર્ટઅપ ન્યૂનતમ પૂર્વ અનુભવ અને ન્યૂનતમ ટર્નઓવર જરૂરિયાત માપદંડમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

નવી ખરીદી નીતિ ૨૦૨૪ ભારત સેવાઓ અને મૂલ્યવર્ધન સપ્લાયર્સ સાથે આપે છે અને પ્રોકેશન આપે છે. આ નીતિ જે વસ્તુઓ પ્રોક્યુરમેન્ટની પ્રમાણિત કિંમત રૂ. ૨૦૦ ફોર્મથી વધુ કેસમાં ગ્લોબલ ટેન્ડર ઇન્ક્વાયરી બહાર આવશે. આ ઉપરાંત રૂ. ૧ લાખથી વધુ વસ્તુઓ અને સેવાઓની તમામ પ્રોક્યુરમેન્ટ, GeM પોર્ટલ દ્વારા પ્રાપ્તિ સહિત, માત્ર ઇ-ટેન્ડર દ્વારા કરવામાં આવશે.

BIS ઉત્પાદન ઉપલબ્ધતા આપેલ વસ્તુઓ સ્પષ્ટીકરણ પ્રોક્યુર નીતિઓ BIS ઉત્પાદન સ્પેસિફિકેશનના સ્પષ્ટીકરણો સ્પષ્ટીકરણમાં આ નવીનતા માટે છે. નવી પ્રોક્યુરિંગ સર્વિસીસ દ્વારા, રાજ્ય સરકાર ગવર્નમેન્ટ-ઈ-કેટ (GM) પોર્ટલ તમામ વસ્તુઓ અને ખરીદીને માર્ક આપે છે.

સરકાર છે કે, વિવિધ મંત્રીઓ, ઉત્પાદન એક, વિવિધ સંગઠનો, બોર્ડ/કોર્પોરેશન, સ્વતંત્ર વિભાગો/વિભાગના ભાગો (HoDs) દ્વારા પરચેઝિકમાં થોડાં ખુલ્લી સુચનો સ્વીકારી રહ્યા હતા. આથી, ગુજરાત સરકાર તેની પરચેઝ્ઝીસી ૨૦૧૬માં મે ઈન્ડિયા પ્રથમ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને અને હિતારોના તમામ સંબંધિત સૂચનો સંબોધિત કરવાનો નિર્ણય કરે છે.

રાજ્ય સરકાર ૨૦૨૨-૨૩માં રૂ. ૧.૪૭ લાખ કરોડથી વધુ મૂલ્યની વસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદી હતી.

રાજ્ય સરકારનું કામ કરે છે કે આ નવીપાલી રાજ્ય સૂક્ષ્મ અને નાના એકમો પ્રોક્યોર કમેન્ટને સ્પષ્ટપણે વધુ સવિશેષ સમર્થન આપશે. નવી ખરીદી નીતિ સૂક્ષ્મ, કુટિર, નાનાઓ, ખાસ કરીને એસસી/એસટી અને મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકોની ખરીદીને પ્રોત્સાહિત કરશે. અન્ય પ્લાસ્ટિક સર્કિટમાં ગુજરાત સ્થિત MSE કહે છે નવી પ્રોક્યુરમેન્ટસી ગુજરાત સ્ટાર્ટઅપમાંથી પણ પ્રોક્યુરમેન્ટ્સ નવીલસીમાં સ્થાનિક સપ્લાયર સુવિધા આપવી.

Leave a Comment