ગુજરાત વન વિભાગે કાર્બન ક્રેડિટ માટે કુલ રૂ. 2,217 કરોડના એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા

ગાંધીનગર: આગામી 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટના ભાગરૂપે, રાજ્યના વન વિભાગે કાર્બન ક્રેડિટ માટે કુલ રૂ. 2,217 કરોડના ત્રણ મેમોરેન્ડમ ઑફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ (એમઓયુ) કર્યા છે.

સંજીવ કુમાર, અગ્ર સચિવ (વન અને પર્યાવરણ) એ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત વન વિભાગે સ્થાનિક સમુદાયો સાથે મેન્ગ્રોવ વૃક્ષોના સહયોગી વાવેતર દ્વારા કાર્બન ક્રેડિટ મેળવવા માટે રૂ. 2,217 કરોડના ત્રણ એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

અન્ય એક પગલામાં, વન્યજીવ સંરક્ષણના ક્ષેત્રમાં વૃક્ષારોપણ, પ્રકૃતિ શિક્ષણ શિબિરો, સંસાધન વ્યક્તિઓ અને જ્ઞાનની આપ-લે માટે 50 એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે.

Leave a Comment