ભિલોડામાં સૂચિત નિકલ અને ક્રોમિયમ ખાણકામ સામે ગ્રામ પંચાયતે ઠરાવ પસાર કર્યો

ભિલોડા: ભિલોડા તાલુકાના કુંડોલ, પાલ, ભાણમેર, ધનસોર અને મસોટા સહિતના વિસ્તારોમાં ખાણ ખનન વિરોધી આંદોલન આકાર લઈ રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં નિકલ અને ક્રોમિયમ જેવા ખનિજોનું ખાણકામ શરૂ કરવાના સરકારના પગલાનો એક ગ્રામ પંચાયતે વિરોધ કર્યો છે.

ગ્રામ પંચાયતના બેનર હેઠળ સ્થાનિકો એકત્ર થયા હતા અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અહીં ખાણકામ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ કરવાના પગલાનો વિરોધ કર્યો હતો. કુંડોલ (પાલ)ની ગ્રામ પંચાયતે આવા પગલા સામે ઠરાવ પસાર કર્યો હતો. સર્વેમાં સપાટી નીચે નિકલ અને ક્રોમિયમ મળી આવતાં સરકારે ખાણકામની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હોવાનું જાણવા મળતાં પંચાયતની બેઠક મળી હતી.

Leave a Comment