અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ: જૂની હાઇકોર્ટ મેટ્રો સ્ટેશનથી ઇન્કમેક્સ સ્વિક સુપર માર્કેટ સુધી પ્રતિબંધ/ડાયવર્ઝન

અમદાવાદ: અમદાવાદ અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ વિશે જૂની હાઈકોર્ટ મેટ્રો સ્ટેશનથી ઈન્કમટેક્સ સ્વસ્તિક સુપર માર્કેટ સુધી ૩૦-મીટર લંબાઈનો સ્ટીલનો ફૂટ ઓવરબ્રીજ (લોખંડની ગાર્ડર) સ્થિતિની ગતિવિધિ યોજવામાં આવે છે. આ સિસ્ટમ તા.૦૬.૦૧.૨૦૨૪થી તા.૧૧.૦૧.૨૦૨૪, ૬-દિવસની કલાકના કલાક ૧૨.૦૦થી સવાર ૦૫.૦૦ સુધી કરવામાં આવે છે. આ શ્રેણી દરમિયાન નીચેની મુસાફરી ડાયવર્ઝન કરવામાં આવે છે.

બહારની અવરજવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગની વિગત:

ઈનકમ એક્સાચાર સંદર્ભમાં આવેલ છે શ્રી અરુણ ખેડૂતોના બ્રિજના બનેલા સાઇડથી સ્થાનિક માટે સ્થાનિક કલાક ૧૨. સવાર કલાક ૦૫૦૦. બંધ સુધી.

વૈકલ્પિક માર્ગની વિગત :

૧. વાડજ ગાંધીઆશ્રમ આફ્રિકન ટ્રાફિક ઉસ્માનપુરા ચાર માટે ઉસ્માનપુરા આગામી તરફ શકિત કરશે. ઇન્કમટેક્સ ચારિત્રથી વલ્લભદન અપૂરતું રિવરફ્રન્ટ તરફ પણ શક્ય છે. ઈન્કમ ચાર સુધી બને સાઈડનો સર્વિસ રોડ જાહેર માટે ચાલુ રહે છે.

૨. નહેરુબ્રિજ આશ્રમ રોડનો ટ્રાફિક ખોડિયાર માત તરફના મંદિર માટે નવરંગપુરા તરફે છે. તેમજ જમણી બાજુ રિવરફ્રન્ટ તરફ પણ શકય છે. સદર બ્રિજની નીચેની સેવા રોડ ઇન્કમટેક્સ ચાર સુધી ચાલુ રાખશે.

Leave a Comment