ગુજરાતમાં 1,606 સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ માત્ર એક શિક્ષક સાથે ચાલે છે

ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં કુલ 1,606 સરકારી સંચાલિત પ્રાથમિક શાળાઓ હાલમાં માત્ર એક શિક્ષક સાથે કાર્યરત છે, તેમ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલુ બજેટ સત્ર દરમિયાન વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.

શિક્ષણ પ્રધાન કુબેર ડીંડોરે આ માહિતી આપી અને ખાતરી આપી કે આ શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાઓ તાત્કાલિક ભરવામાં આવશે. જો કે, વિપક્ષના ધારાસભ્યોએ માંગ કરી હતી કે સરકાર ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સમયમર્યાદા આપે.

પ્રશ્નના જવાબમાં મંત્રીએ જણાવ્યું કે, ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં ગુજરાતમાં 1,606 સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ માત્ર એક શિક્ષક સાથે કાર્યરત હતી. રાજ્યમાં 32,000 સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓ છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમારે હાઇલાઇટ કર્યું હતું કે ભૂતકાળની ખાતરીઓ છતાં, બે વર્ષમાં માત્ર એક શિક્ષક ધરાવતી પ્રાથમિક શાળાઓની સંખ્યા 2022માં 700થી વધીને 2023માં 1600થી વધુ થઈ છે.

Leave a Comment